D66 dient voorstel in voor soepelere regelgeving uitvaart.

Op 12-11-2018 doet de D66 een voorstel om verschillende regels omtrent uitvaart te versoepelen. Dit vragen ze in de initiatiefnota “Naar de moderne uitvaart”.

In deze nota staat onder andere dat Nabestaanden na een crematie direct het as zouden moeten kunnen meenemen, in plaats van hier 30 dagen op moeten wachten. Tevens moet het toegestaan zijn om as in één urn te vermengen. Dit is een wens van veel nabestaanden na het verlies van een tweede dierbare. D66 dient behalve bovenstaande nog meer aanvragen in om de regels omtrent de uitvaart te versoepelen.

Monica den Boer, D66-Kamerlid geeft aan dat de huidige Wet op de lijkbezorging verouderd  is en komt in een initiatiefnota met totaal veertien voorstellen met welke nabestaande een persoonlijke draai kunnen geven aan een uitvaart. “D66 wil dat er voor iedereen een waardig afscheid is, dat recht doet aan het leven dat iemand heeft geleid en dat voor nabestaanden troost biedt”, aldus Monica den Boer.

Ook vind de D66 het belangrijk dat mensen sneller begraven of gecremeerd kunnen worden. Het streven is na 20 uur in plaats van de nu gebruikelijke 36 uur. Verschillende groepen zoals de joodse en islamitische traditie zijn gewent iemand zo snel mogelijk na het overlijden te begraven. Momenteel moet de gemeente per geval apart daar toestemming voor geven. D66 geeft aan het wenselijk te vinden dat er een einde komt aan die speciale procedures, omdat de huidige situatie voor niemand wenselijk is. Daarbij moet het voor iedere geloofsovertuiging in Nederland zijn geloofsovertuiging te prakkiseren.

De initiatiefnota ‘Naar een moderne Uitvaartwet’ bevat onder andere de volgende voorstellen.

– As van partners moet vermengt mogen worden;

– In bijzondere gevallen moet samen begraven of cremeren mogelijk zijn;

– Termijn van uitvaart moet verlengt worden van zes naar acht dagen;

– Een vierde uitvaartmogelijkheden, bijvoorbeeld resomeren toestaan;

– Natuurbegravenissen moeten in de wet worden opgenomen.

Er zijn steeds meer mensen die kiezen voor cremeren in plaats van begraven. In de toekomst kan hier resomeren bij komen. In 1980 liet ongeveer 33 procent zich cremeren, in 2017 was dit 75 procent. Daarbij blijft het aantal overledenen nog altijd stijgen. In 2017 overleden er ongeveer 150.000 mensen, in 2010 was dat nog 135.000.

Wilt u zich goed voorbereiden op uw uitvaart, of die van een ander? Vergelijk dan hier mogelijke uitvaartverzekeringen.